Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

 1. # frozen_string_literal: true
 2. require "oauth2"
 3. class Basecamp3
 4. attr_accessor :client, :api_url, :auth_info, :authorize_url, :request_count, :request_start, :ouath_token
 5. def initialize
 6. @client = OAuth2::Client.new(
 7. ENV["BASECAMP_CLIENT_ID"],
 8. ENV["BASECAMP_CLIENT_SECRET"],
 9. site: "https://launchpad.37signals.com",
 10. authorize_url: "/authorization/new",
 11. token_url: "/authorization/token"
 12. )
 13. @authorize_url = @client.auth_code.authorize_url(redirect_uri: ENV["REDIRECT_URL"], type: "web_server")
 14. if token
 15. token_record = token
 16. @ouath_token = OAuth2::AccessToken.from_hash(@client, token_record.oauth_hash)
 17. @ouath_token = @ouath_token.refresh if @ouath_token.expired?
 18. if token_record.auth_data.nil?
 19. token_record.auth_data = authorization
 20. token_record.save!
 21. end
 22. @auth_info = token_record.auth_data
 23. @api_url = @auth_info["accounts"][0]["href"]
 24. end
 25. end
 26. def token
 27. Token.find_by(client_id: ENV["BASECAMP_CLIENT_ID"])
 28. end
 29. def authenticated?
 30. return false unless @ouath_token
 31. @ouath_token = @ouath_token.refresh if @ouath_token.expired?
 32. true
 33. end
 34. def get_access_token(code)
 35. access_token_response = @client.auth_code.get_token(code, type: "web_server", redirect_uri: ENV["REDIRECT_URL"])
 36. @ouath_token = Token.find_or_initialize_by(client_id: ENV["BASECAMP_CLIENT_ID"])
 37. @ouath_token.update!(
 38. access_token: access_token_response.token,
 39. refresh_token: access_token_response.refresh_token,
 40. expires_in: access_token_response.expires_in,
 41. expires_at: DateTime.strptime(access_token_response.expires_at.to_s, "%s")
 42. )
 43. end
 44. def projects
 45. result = @ouath_token.get("#{@api_url}/projects.json")
 46. all_results(result)
 47. end
 48. def todo_lists
 49. todo_lists = []
 50. projects.each do |project|
 51. project_todo_set = project["dock"].find { |i| i["name"] == "todoset" }
 52. todolist_url = @ouath_token.get(project_todo_set["url"]).parsed["todolists_url"]
 53. todo_lists.concat(all_results(@ouath_token.get(todolist_url)))
 54. end
 55. todo_lists
 56. end
 57. def todo_items
 58. todo_items = []
 59. todo_lists.each do |list|
 60. todo_items.concat(all_results(@ouath_token.get(list["todos_url"])))
 61. end
 62. todo_items
 63. end
 64. private
 65. def authorization
 66. @ouath_token.get("/authorization.json").parsed
 67. end
 68. def all_results(result)
 69. if @request_start
 70. SuckerPunch.logger.info "Made #{@request_count} requests in #{(Time.now - @request_start).to_i} seconds"
 71. if (Time.now - @request_start).to_i > 10
 72. SuckerPunch.logger.info "Ten seconds with no problem? Cool. Resetting Counters"
 73. @request_start = Time.now
 74. @request_count = 1
 75. elsif @request_count >= 48 && ((Time.now - @request_start).to_i < 10)
 76. wait_time = (10 - (Time.now - @request_start).to_i).to_i + 2
 77. SuckerPunch.logger.info "Approaching rate limit! Waiting #{wait_time} seconds before carrying on."
 78. sleep wait_time
 79. @request_start = Time.now
 80. @request_count = 1
 81. end
 82. @request_count += 2
 83. end
 84. results = result.parsed || []
 85. if result.headers["x-total-count"].to_i > results.count
 86. until result.headers["link"].nil?
 87. url = result.headers["link"].gsub("<", "").split(">")[0]
 88. result = @ouath_token.get(url)
 89. results.concat(result.parsed)
 90. end
 91. end
 92. results
 93. end
 94. end