The original PHP version of the Model Railroad RFID interface written by Richard Cagle in 2017 for the KCS 3rd Sub
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Richard Cagle 7310d01835 update git ignore and sftp-config for sublime 4 miesięcy temu
.phpintel initial commit 4 miesięcy temu
app initial commit 4 miesięcy temu
css initial commit 4 miesięcy temu
fonts initial commit 4 miesięcy temu
images initial commit 4 miesięcy temu
js initial commit 4 miesięcy temu
template initial commit 4 miesięcy temu
.DS_Store initial commit 4 miesięcy temu
.gitignore update git ignore and sftp-config for sublime 4 miesięcy temu
.htaccess initial commit 4 miesięcy temu
OperationsCarRoster.xml initial commit 4 miesięcy temu
OperationsLocationRoster.xml initial commit 4 miesięcy temu
RFID-Cagle.docx initial commit 4 miesięcy temu
api.log initial commit 4 miesięcy temu
cacert.pem initial commit 4 miesięcy temu
changelog.txt initial commit 4 miesięcy temu
composer.json initial commit 4 miesięcy temu
composer.lock initial commit 4 miesięcy temu
dump.txt initial commit 4 miesięcy temu
error.html initial commit 4 miesięcy temu
false_read.php initial commit 4 miesięcy temu
favicon.ico initial commit 4 miesięcy temu
index.php initial commit 4 miesięcy temu
info.php initial commit 4 miesięcy temu
locations.xml initial commit 4 miesięcy temu
rfid.xml initial commit 4 miesięcy temu
rfid_live_2020-01-16.dump initial commit 4 miesięcy temu
sftp-config.json update git ignore and sftp-config for sublime 4 miesięcy temu
temp.html initial commit 4 miesięcy temu
test.php initial commit 4 miesięcy temu
version.txt initial commit 4 miesięcy temu